Vi vil gjerne se deg lykkes

Vi bistår med det du trenger for at du kan utvikle ditt produkt fra idé til suksess

Et veksthus for innovasjon

Vi gir deg faglig støtte til utvikling av din idé. Vi hjelper til med å gjøre overgangen fra en god ide til realisering både enkel og kort.

Hva vi gjør

Innovasjonsprosesser

Vi leder og fasiliterer innovasjonsprosesser for alle typer virksomheter på jakt etter nye muligheter i eksisterende eller nye markeder.

Arena for gründere

Veiledning og faglig støtte for oppstartsbedrifter med Inventas Open

Støtte til gode ideer 

Investereringer i fremvoksende ideer og prosjekter gjennom Inventas Seed

Dette er et bra sted å begynne

Inventas Open er ditt startsted der vi tilbyr veiledning, kontorplass og et inspirerende miljø

Dette er Inventas Open

Produktutvikling med gründere.

Inventas Open er vår arena for gründere, og samtidig døra inn til de ulike fagmiljøene i Inventas.

Vi møter alle gründere med en åpen dør og et gratis rådgivningsmøte. Her hjelper vi deg som gründer med å få et overblikk i hvordan du kan få din idé til å gå fra en serviettidé til et ferdig produkt i butikkhyllene. Herfra vurdererer vi hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Med erfaring fra over 3000 utviklingsprosjekter vet vi hva som må til for å få et produkt i produksjon. Denne kunnskapen har vi lyst til å tilby deg som gründer slik at du kan ha en erfaren samarbeidspartner i ditt utviklingsteam.

Hva vi tilbyr

1 times gratis rådgivning

Fokus på hvilke utfordringer som må løses for at din idé kan produseres eller på hvilke behov som må avdekkes eller avkreftes for at din idé kan lykkes i markedet.

Vi realiserer din idé

Benytt deg av kompetansen og erfaringen til våre designere og ingeniører. Vi sørger for å utvikle ditt produktet slik at det blir den beste løsningen på brukerens behov. 

Jobb med oss!

Vi har kontorplasser i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo med tilgang til verksted og 3D-printere. Passer for gründere som ønsker å utvikle produktet sitt selv, men som ønsker å være en del av et større produktutviklingsmiljø.

Inventas Starthjelp

Vi gir årlig bort en gratis starthjelppakke til utvalgte gründere.

Vi investerer i gode idéer

Inventas Seed støtter gode idéer og prosjekter som ellers ikke ville sett dagens lys

Dette er Inventas Seed

Inventas Seed AS investerer i fremvoksende ideer som kommer fra ansatte, interne initiativer og lokale eksterne kilder.

Inventas Seed ivaretar behovet for støtte til ideer og prosjekter som ellers mest sannsynlig ikke ville bli lansert. Inventas Seed håndterer spørsmål knyttet til immatrielle rettigheter og handlingsrom, og fokuserer spesielt på eventuelle interessekonflikter med Inventas sine kunder.

Har du en god idé?

Og er oppmerksomheten fra profesjonelle produktdesignere og produktutviklere viktig for å etablere levedyktighet eller for å kommunisere visjonen din? Vi fokuserer på prosjekt der Inventas sin kompetanse er av betydning.

Ok, så kanskje vi skal snakke sammen?

Inventas Seed tilbyr assistanse fra Inventas sine ressurser for å hjelpe deg gjennom de tidlige fasene i oppstarten din. Du vil ha tilgang til designere som vil hjelpe deg med din forretningsmodell, med produktkonsept og med kommunisere visjonen din, samt eksperter på tekniske forhold og et nettverk for å vurdere produksjonsmuligheter og -kostnader.

Kvalifisert støtte på dette stadiet vil øke effekten av neste trinns søknader, pitcher og forhandlinger om partnerkap. Videre engasjement kan innebære utplassering, utnyttelse av kontor- og verkstedfasiliteter, samt direkte økonomisk deltakelse.